Batıköy baz istasyonu basın bildirisi

 

                                                                                Tarih: 20/08/2011

-BASIN BİLDİRİSİ-

Büyükçekmece Belediye Encümeni 29.03.2011 gün ve 194 sayılı kararı ile ilçe genelinde 28 ayrı noktaya baz istasyonu kurulmak üzere yer kiralanmasına karar vermiş ve 19.04.2011 gün ve 229 sayılı kararı ile de SAVRON Telekominikasyon Özel eğitim Teknolojisi hizmetleri Tic. Ltd. Şti.ne ihale etmiştir. 

Kanseri tetikleyen mikro dalga ve elektromanyetik dalgalar yayınladığı bilinen Baz İstasyonlarının mahallelerinin çeşitli yerlerine kurulmak üzere gizlice çalışmalar yapıldığını gören ve duyan insanlarımız çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı sokaklara dökülerek bu durumu protesto etmişlerdir.

 

Bu eylemlerden ilki Fatih mahallesinde, ikincisi dün Pınartepe mahallesinde üçüncüsü de burada Batıköy mahallesinde olmaktadır. İşin ilginç yanı her iki mahalle sakinleri de aralarında imza toplayarak mahallelerine baz istasyonu istemediklerini belediye başkanlığına bildirmiş olmalarına rağmen yetkili makamlardan hiç ses çıkmamasıdır.

 

Oysa;

Belediyemizin stratejik planına göre yerel yönetimimiz; “Demokratik, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışını” benimsediğini ilan etmişti.

Stratejik planın 3.6.2.3 nr.lı paragrafında “Halkın yönetime katılımı, gözlem ve denetlemesinin güçlü olmasını” ilçemizin gelişmesi için Fırsat olarak gören anlayış baz istasyonları kurulmasında bunu unutmuş görünmektedir!

Ayrıca;

Gene stratejik planın 1.3.5 nr.lı paragrafında “Hizmetin her aşamasında halka hesap verebilirlik ve şeffaflık ana ilkemizdir denmekle birlikte hesap verecek kimseler ortalıkta pek görünmemektedirler.

 

Öyle anlaşılıyor ki Belediyemizin stratejik planından sadece halkımız değil Belediye Encümenimiz de habersizdir.

 

Derneğimizin belirgin amacı; yerel yönetimimizin her türlü karar ve eyleminde hemşehrilerimizin katılımını  sağlamaktır. Büyükçekmecelilerin katılımı sağlanmadığı gibi tepkisini de çeken bu uygulamanın daha fazla tepkiye ve tedirginliği meydan vermemesi için derhal durdurulması Büyükçekmece halkını çözüm sürecine dahil ederek bu kararın revize edilmesidir.

 

Derneğimiz, yasalardan aldığı güç ve sorumlu hemşehrilik hukuku içinde bu sorunu çözme sürecine aktif olarak katılacak, toplumu bilgilendirme sürecinde gönüllü olarak yer alacaktir.

 

Yetkililere konuyu arzu edilen katılımcı, şeffaf, hesap verebilirlik ilkeleri ışığında çözmeleri için makul bir süre tanıdığımızı, bu sürenin bitiminde bundan sonraki eylemi Belediyemizin önünde yapacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz. 

Köksal Çebi

Yerel Katılımı Destekleme Derneği Başkanı

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret48571